Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Ogłoszenie - Zapisy do przedszkola

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Wiśniowej
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022


Zapisy trwają
od 1 lutego do 22 lutego 2021 r.


Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
należy pobrać ze strony internetowej: www.sp_wisniowa.pl
w zakładce: dokumenty/pliki do pobrania
lub kliknij niżej
http://www.sp-wisniowa.pl/infopage/48
czy z sekretariatu Przedszkola


Dokładnie wypełnione oraz podpisane karty zgłoszenia dziecka
do przedszkola oraz załączniki należy przesłać na adres e-mail: przedszkole@zspwisniowa.eu
lub złożyć w sekretariacie Przedszkola
do dnia 22 lutego 2021r. w godz. 7.00-15.00


Prosimy Rodziców o dokładne wypełnianie kart i załączników
Wpisał: Piotr Ziemba
26.01.2021