Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Ogłoszenie - Zapisy do przedszkola

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Wiśniowej
ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
w roku szkolnym 2019/2020


Zapisy trwają
od 1 marca do 29 marca 2019 r.


Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
należy pobrać z sekretariatu.
Karty dostępne są także na stronie internetowej:
www.sp-wisniowa.pl
w zakładce: dokumenty/pliki do pobrania
lub kliknij niżej
http://www.sp-wisniowa.pl/infopage/48

Dokładnie wypełnione oraz podpisane karty zgłoszenia dziecka
do przedszkola oraz załączniki należy złożyć w sekretariacie
do dnia 29 marca 2019 r. w godz. 7.00-15.00


Prosimy Rodziców o dokładne wypełnianie kart, załączników oraz
Klauzuli informacyjnej przy rekrutacji dzieci do szkoły i przedszkola.
Wpisał: Piotr Ziemba
26.02.2019