Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Ogólnopolski Konkurs dla szkół „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”

We wrześniu 2014 r nasza szkoła przystąpiła do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Jeśli chcesz zobaczyć sprawozdania z realizacji poszczególnych
zadań konkursowych przez ZSP w Wiśniowej KLIKNIJ TUTAJ


Celem konkursu było doskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Szkoła na początkowym etapie edukacji powinna być postrzegana jako miejsce nie tylko do nauki lecz nauki poprzez zabawę.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury weszli przedstawiciele organizatora konkursu.

Konkurs trwał od 2 października 2014 r. do 28 lutego 2015 r. W tym czasie należało wykonać określone regulaminem zadania:

1. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu (zasady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć przesłanych do jury konkursu.
2. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych. Ocena na podstawie wyników, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
3. Przeprowadzenie dnia talentu w szkole, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne… Ocena na podstawie wyników głosowania/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
4. Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach. Ocena na podstawie wyników przesłanych do jury konkursu.
5. Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Ocena na podstawie zdjęć/video/prac plastycznych/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
6. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy i naśladowania. Ocena jury na podstawie prac plastycznych/video/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
7. Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć. Wymienienie środków lokomocji, którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas podróży wakacyjnych. Ocena jury na podstawie opowiadań/wierszy/prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
8. Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień (może to być inna pora roku, zależnie od czasu, w jakim będzie realizowane zadanie), ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer dla uczniów, gdzie wygranego wyłonią uczniowie poprzez głosowanie. Ocena na podstawie zdjęć/prac plastycznych oraz zestawienia głosów, przesłanych do jury konkursu.
9. Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym/chciałabym wykonywać. Ocena jury na podstawie prac plastycznych, zdjęć dzieci przebranych za przedstawicieli wybranych zawodów, przesłanych do jury konkursu.
10. Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między ludźmi. Ocena jury na podstawie prac plastycznych/sprawozdań przesłanych do jury konkursu.
11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”, który w okresie od 2 października do 31 grudnia 2014 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Sprawozdanie z wykonania zadań konkursowych.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej.
Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych.
Przeprowadzenie Szkolnego Dnia Talentu.
Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych.
Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.
Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku.
Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży.
Zorganizowanie, w ramach tygodnia Piękno Zimowego Krajobrazu konkursu literackiego i plastycznego.
Ja w przyszłości. Jaki zawód chciałbym/chciałabym wykonywać – bal karnawałowy, prace literackie i plastyczne.
Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między ludźmi- spotkanie z psychologiem, konkurs plastyczny.
Udziału w kursie „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”.

Wpisał: Piotr Ziemba
30.09.2014