Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

III etap Projektu Edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy."

Od 2 września 2010 r. do 20 czerwca 2011 r. klasa Ia pod opieką pani mgr Teresy Ziarnik rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie kl. I a przystąpili do konkursu „Bawię się o każdej porze roku”, ponieważ każde dziecko jest zdolne, każde lubi się bawić i prawie każde rysować.

Organizatorem konkursu jest Grupa Edukacyjna S.A., beneficjent Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prace na konkurs będą przesyłane do 19 listopada 2010 roku. Dwanaście najlepszych ozdobi „Pierwszakowy” kalendarz ścienny na 2011 rok.
Zasady konkursu są proste. Dzieci z tegorocznych klas pierwszych biorących udział w Projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” mogą przygotować prace plastyczne w dowolnej technice. Dwa wymogi, które muszą spełnić to format A3 i temat - „Bawię się o każdej porze roku”.

Rysunki, wyklejanki, kolarze czy innego rodzaju prace powinny przedstawiać różne pory roku – wiosnę, lato, jesień i zimę, ale jedno dziecko może przedstawić tylko jedną z nich. Z każdej szkoły biorącej udział w „Pierwszakach”, może zostać zgłoszona do konkursu tylko jedna praca, którą wybiera nauczyciel prowadzący zajęcia.

Prace należy przesyłać do Biura Projektu na adres ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce do 19 listopada 2010 roku (decyduje data dotarcia przesyłki do biura projektu). Prace powinny być przesłane w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej przed zniszczeniem, z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

Spośród nadesłanych prac do 24 listopada, zostanie wyłonionych najlepszych dwanaście, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe - pluszaki. Prace zostaną również opublikowane w kalendarzu ściennym 2011, który chcemy wydać jeszcze w tym roku. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu „Bawię się o każdej porze roku”.
20.09.2010