Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Innowacja pedagogiczna w przedszkolu „ Z bajką i tańcem zwiedzamy świat”

W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu zaczęliśmy realizację Innowacji Pedagogicznej pt. „Z bajką i tańcem dookoła świata”.
We wszystkich grupach wiekowych prowadzone były zajęcia mające na celu zachęcanie do czytelnictwa, wzbogacanie języka, poznawanie kultury innych krajów, a także ekspresji ruchowej i plastycznej.
W poszczególnych miesiącach prowadzone były zajęcia, obejmujące poznanie danego kraju: jego symboli, położenia geograficznego, kultury, obyczajów. Przybliżane zostały baśnie, podania, legendy i bajki związane z danym państwem. Ważnym elementem było wykorzystanie muzyki, tańców oraz tradycyjnych zabaw ruchowych , a także ciekawych form plastycznych i technicznych.
W tym roku w ramach innowacji w poszczególnych miesiącach zrealizowane zostały następujące tematy:
Wrzesień, październik, listopad – Zwiedzamy Polskę, naszą ojczyznę. Baśnie i legendy Polskie.
Grudzień- Zwiedzamy kraje skandynawskie- Szwecja, Norwegia, Finlandia.
Styczeń, luty- Poznajemy Danię. Baśnie Andersena.
Marzec –Słowacja, Czechy, Węgry. Legendy węgierskie, bajki czeskie i słowackie.
Kwiecień i maj- Odwiedzamy Niemcy, Baśnie braci Grimm.
Czerwiec – Podróż do Włoch, Pinokio.

Po wakacjach będziemy kontynuować swoje podróże z bajką i tańcem i wyruszymy do dalszych zakątków świata.
Wpisał: Piotr Ziemba
21.06.2018