Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Akcja- "100 drzew na 100-lecie" niepodległej Polski

100 drzew
na stulecie niepodległej Polski 1918-2018.

Nasi uczniowie sadzą lipy, klony i akacje. Akcja ma na celu uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne Ojczyzny, gdyż taka proekologiczna postawa stanowi dzisiaj jedną z form nowoczesnego patriotyzmu.
Akcja jest realizowana w ramach projektu „Niepodległa”.
Przygotował: Piotr Ziemba
21.10.2018