Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Ogólnopolski program "Czyste powietrze wokół nas"

Na przełomie marca i kwietnia najstarsze grupy przedszkolaków: 0a i 0b we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Strzyżowie, po raz kolejny przystąpiły do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Czyste powietrze wokół nas".

Celem programu było:
• uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
• zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
• wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
• zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.


W trakcie trwania programu, odbył cykl zajęć warsztatowych o tematyce: „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”, „Proszę, nie pal przy mnie!”
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt: "Szkodliwość dymu", śpiewały „Piosenkę o Dinku”, wykonały plakaty pt. „Przyjazny i nieprzyjazny świat Dinka”. Dzięki tym zajęciom zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, jego wpływu na zdrowie człowieka, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, wymieniały zagrożenia dla środowiska związane z dymami przemysłowymi, wykonały znaczek „Nie pal przy mnie, proszę”, który zabrały ze sobą do domów.
Zamieścił: Piotr Ziemba
28.04.2019