Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkolne Koło Teatralne "Wisienki"

Od 2019 roku w naszej szkole istnieje Pozalekcyjne Szkolne Koło Teatralne “Wisienki”. Jest to miejsce dla dzieci, które lubią w sposób kreatywny spędzać czas. Interesują się teatrem, kinem oraz aktorstwem. W czasie zajęć ćwiczymy: dykcję, intonację, inwencję twórczą, odgrywanie ról, uczymy się czym jest teatr, jak wygląda praca aktora oraz kto pracuje w teatrze. Przygotowujemy również przedstawienia oraz nagrywamy filmy.
https://www.youtu.../watch?v=3mQQSG1Ebvk
https://www.youtu.../watch?v=ib7058-fdQk
https://www.youtu.../watch?v=DJSi10PwlMs

Przygotowała: Dorota Wójcik
Zamieścił: Piotr Ziemba
05.11.2021