Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Uwaga! Ważna Informacja!!

Wiśniowa, dn. 18.05.2020r.

Komunikat w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej od 25.05.2020r. dla klas I-III

Zgodnie z decyzją rządu RP z 13 maja 2020 r. od poniedziałku, 25 maja br. przywraca się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jednocześnie w dalszym ciągu realizowana będzie podstawa programowa w sposób zdalny. Zajęcia o charakterze dydaktycznym w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele.

Plik do pobrania - Przeczytaj - "Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły"
Plik do pobrania - Przeczytaj - "Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych
– edukacja wczesnoszkolna"

Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej jest uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie będą uczestniczyć. W grupie może przebywać do 12 uczniów.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych wynikających z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna. Wytyczne znajdują się na stronie szkolnej http://www.sp-wisniowa.pl/

Szanowni Rodzice,
w związku z powyższym komunikatem kieruję do Państwa zapytanie, kto z Państwa dzieci skorzysta z zajęć wychowawczo - opiekuńczych w szkole?

Pobyt dziecka w placówce będzie obwarowany wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (zakaz wstępu rodziców do szkoły, 4m2 na jednego ucznia, odległość pomiędzy stanowiskami pracy 1,5m pomiar temperatury ciała dziecka w razie konieczności, izolacja dziecka w przypadku złego samopoczucia itd.)

Proszę wszystkich o przysłanie informacji zwrotnej do wychowawcy najpóźniej do 20 maja 2020 r. (środa) do godziny 9.00
Zamieścił: Piotr Ziemba
18.05.2020