Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej

Spotkanie z rodzicami 19.04.2023 r.

Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele
zapraszają rodziców uczniów kl. 1-8 na spotkanie, które odbędzie się w środę, 19-go kwietnia 2023r. o godz. 16.00

Program:
16.00 spotkanie ogólne z trenerem z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF dotyczące nadużywania telefonu, gier komputerowych i Internetu przez dzieci i młodzież (objawy, skutki, zapobieganie) oraz prezentacja spostrzeżeń z przeprowadzonych warsztatów z uczniami.Prelekcja odbędzie się na sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej. Po jej zakończeniu
odbędą się indywidualne spotkania z wychowawcami.

Wychowawcy klas ósmych zapraszają na ogólne spotkania klasowe.

Spotkania rodziców uczniów klas Ia i Ib odbędą się w budynku przedszkola, zebrania rodziców uczniów kl.II-VIII – w budynku szkoły podstawowej według harmonogramu:
• Kl. Ia mgr Elżbieta Hart - s. II.4 (piętro, budynek 76)
• Kl. Ib mgr Iwona Kopeć - s. II.3 (piętro, budynek 76)
• Kl. IIa mgr Beata Baran – s.I.18 (parter, wejście III od strony wschodniej, strefa III)
• Kl. IIb mgr Elżbieta Tęczar – s. I. 20 (parter, (wejście III od strony wschodniej, strefa III)
• Kl. IIIa mgr Ewa Nowak – s. I.9 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl. IIIb mgr Ewa Biel – s. I.7 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl. IVa mgr Robert Wójcik - s.II.6 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
• Kl. IVb mgr Agnieszka Brzykowska s.II.7 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
• Kl. Va mgr Magdalena Ząbik - s.II.16 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa IV)
• Kl. Vb mgr Jagienka Bober – s. I.19 (parter, wejście III od strony wschodniej, strefa III)
• Kl. IVa mgr Jolanta Basamania – s.I.8 (parter, wejście I od strony zachodniej, strefa I)
• Kl. IVb mgr Jolanta Czerwonka- s.II.19 (piętro, wejście III od strony wschodniej, stref IV)
• Kl. VIIa mgr Renata Czaja – s.II.9 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
• Kl. VIIb mgr Dorota Wójcik s.II.17 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa IV)
• Kl. VIIIa mgr Bogumiła Jamrogowicz – s.II.18 (piętro, wejście III od strony wschodniej, strefa
IV)
• Kl. VIIIb mgr Urszula Jamróg - s.II.8 (piętro, wejście I od strony zachodniej, strefa II)
Serdecznie zapraszamy!
28.03.2023